Välj en sida

Här kommer lucka 18. Ytterligare en bild från samma projekt som i lucka 16 och 17.