Välj en sida

Igår  avslutades kursen i digital bildleverans och jag hade nöjet att höra till det fåtal som lyckats genomföra och få godkänt på samtliga uppgifterna inom utsatt tid.

Kortfattat innebär auktorisationen att jag kan leverera bättre bilder för alla typer av användningsområden. Kanske allra viktigast i olika typer av tryck där det finns mycket som kan gå fel, men givetvis även vid exempelvis webpublicering.