Välj en sida

Det dyker ibland upp fotografer som försöker ge sken av att ha gått SFF:s auktorisationskurs i digitalbildleverans utan att faktiskt ha det. Detta betyder i och för sig inte att de behöver vara inkompetenta på något sätt, men det betyder i alla fall att det inte finns någon garanti för att dom faktiskt:

– har en mer djupgående kunskap om trycksaksproduktion
– kan ta fram ett riktigt förprovtryck
– vet hur bilder ska förberedas korrekt för olika typer av medier
– har kvalitetssäkrat sin kamerautrustning
– har kalibrerad utrustning och kunskap om hur en korrekt arbetsmiljö ska se ut

Mitt tips till den som vill anlita en auktoriserad fotograf blir alltså att fråga om och vem som auktoriserat fotografen. Känner du dig osäker kan du kontrollera detta via Svenska Fotografers Förbund – www.sfoto.se.

Här ser hur auktorisationslogotypen ser ut. Oftast följs den av texten nedan.

Här nedan ser du dessuotm ett snapshot av mitt diplom som sitter på väggen i kontoret. En logga som ligger på nätet kan ju vem som helst kopiera och "låna" …